سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدینة العلم

یادداشت های محمد عابدینی

استاد سیّد مجتبی حسینی / 4 آذر 1398

روایت چهارم حرمت خمر

از امام علیه السّلام سؤال شد حکم موردی که "زعم علی الثّلث" چیست؟ حضرت فرمود: "لا یصدّق إلّا أن یکون مسلماً عارفاً". ذهاب ثلثین باید احراز شود و شرط احراز آن این است که آن زعم اختصاص به مسلمان آشنا به شریعت داشته باشد. تکیه استدلال در این روایت روی ارتکاز است. یعنی متن مطلب نزد سائل و مسئول روشن است و سؤال از احوال دیگر آن است.

روایت پنجم ترکیبی از دو عبارت است و معنایی است که از دو روایت استفاده می شود.

روایت اوّل و دوّم جلد 6 صفحهِ 393